Cea mai puternică rugăciune împotriva duhurilor rele!

7562
  • Pacea lipsește din casa dumneavoastră?
  • Vă simțiți neliniștiți când intrați în propria locuință?
  • Nici în relație parcă nimic nu mai funcționează ca altădată?

Această rugăciune de alungare a duhurilor rele vă va fi de mare ajutor.

Se rostește 3 sâmbete la rând având alături 3 lumânări aprinse!

“Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, Care Te porți pe heruvimi; Cel ce ești mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia; Tu, cel mare și înfricoșător peste toți care sunt împrejurul Tău;

Cel ce ai așezat cerul deasupra noastră și ai făcut pă­mântul cu tăria Ta și ai îndreptat lumea cu înțelep­ciunea Ta; Care cutremuri din temelie cele de sub cer, încât și stâlpii lor se clătină; Cel ce zici soarelui și nu răsare, ascunzându-se după stele;

Care ame­ninți marea și o usuci pe ea; a Cărui mânie topește stăpâniile și puterile, și din pricina Căruia pietrele s-au sfărâmat; Care ai zdrobit porțile cele de aramă și zăvoarele cele de fier le-ai rupt, pe cel tare l-ai legat și pe slujitorii lui i-ai risipit; pe tiran cu crucea Ta l-ai doborât și pe balaur cu undița întrupării Tale l-ai prins și cu lanțuri l-ai legat în întunericul iadului.

Tu, Doamne, întărirea celor ce-și pun nădejdea în Tine, zidul cel tare al celor ce și-au pus încrederea în Tine, depărtează, izgonește și împrăștie toată lucra­rea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice de la casa aceasta și de la cei ce locuiesc în ea, care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare și înfricoșătoare împotrivă demo­nilor, și care cheamă numele Tău cel sfânt.

Așa, Doamne, Care ai izgonit legiunea de demoni și ai poruncit duhului celui surd și mut și necurat să iasă din omul cel cuprins de el și să nu se mai in­toarcă; Cel ce ai nimicit toată tabără vrăjmașilor noștri cei nevăzuți,

iar credincioșilor ce Te cunosc pe Tine le-ai zis: iată, va dau vouă putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, însuți, Stăpâne, păzește pe toți care sunt în casa aceasta de toată vătămarea și ispita, izbăvindu-i de frica de noapte, de săgeată ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric,

de întâlnirea cu demonul de amiază, pentru ca robii Tăi și roabele Tale și pruncii, îndulcindu-se de ajutorul Tău și cu tabăra îngerească fiind păziți, toți ca unul, într-un gând, cu credință să cânte:

Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Și iarăși: nu mă voi teme de rău, pentru că Tu cu mine ești.

Căci Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tată al veacului ce va să fie, și împărăția Ta este împărăția veșnică. Că a Ta, a Unuia, este împărăția și puterea și slavă, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.