UN PUSTNIC DIN MUNTELE ATHOS ÎŢI DEZVĂLUIE CUM RECUNOŞTI DESCÂNTĂTORII! PENTRU A IZBĂVI DE VRĂJI, FARMECE ŞI DEOCHI, CREŞTINII TREBUIE…

453

”Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţă Lui cei ce-L urăsc pe Dansul.

Să piară cum piere fumul; cum se topeşte ceară de la faţă focului, aşa să piară diavolii de la faţă celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu semnul Sintei Cruci şi zic cu veselie:

Bucură-te, preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a răstignit pe ţine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi s-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nou pe Ţine, cinstită Cruce a Să, spre alungarea a tot pizmasul.

O, preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamna Fecioara Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi Sfinţii în veci. Amin.”

Întrucât Moliftele Sfântului Vasile cel Mare nu pot fi citite decât de un preot şi numai după ce credincioşii şi preoţii au ţinut post negru, şi s-a slujit Sfânta Liturghie cunoscând darul Sfântului Vasile cel Mare de a izgoni duhurile necurate voi prezenţa în continuare psalmi şi rugăciuni, pe care să le citească cresinciosii pentru izgonirea duhurilor diavoleşti.

Pentru a izbăvi de vrăji, farmece şi deochi, creştinii trebuie:

– să cheme preotul acasă că să sfinţească locuinţa şi să citească rugăciuni pentru dezlegarea de vrăji, farmece şi deochi …

– să participe la Hramurile şi la Praznicele Împărăteşti la sintele mănăstiri şi Catedrale unde se citesc de către arhiereu rugăciuni de dezlegare.

– să paleteasca pomelnice la Sfintele Mănăstiri şi Biserici unde sunt pomeniţi de câte ori se săvârseste sfânta Liturghie şi celelalte slujbe.

Pentru deochi creştinii trebuie să ceară preoţilor să li se citească din Molitfelnic rugăciunea pentru izbăvirea de această suferinţă iar, de nu este posibilă această, atunci să se rostească de mai multe ori rugăciunea Tatăl nostru, până încetează suferinţă, fără a ţine seama de numărul de rostiri ale acestei rugăciuni.

Este greşit şi deci păcat să se apeleze la descântători pentru izbăvirea de a deochi, ori creştinul să rostească descântece sau să stîngă cărbuni în apă şi apoi să bea această apă ori să se rostească rugăciunea Tatăl nostru de un număr de ori fixat.

Dacă creştinul cuprins de suferinţă deochiului nu ştie sau nu poate rosti rugăciunea Tatăl nostru, această rugăciune poate fi rostită de un alt creştin până încetează suferinţă nefăcând nici un alt fel de gest sau rânduiala.

Cei mai râvnitori şi cu dragoste de Dumnezeu şi pentru aproapele să se roage la miezul nopţii (Canonul de rugăciune, Utrenia şi Psaltirea şi să practice rugăciunea lui Iisus).

Să citească din Sfânta Scriptură şi din alte cărţi folositoare de suflet ale Bisericii Ortodoxe.

RUGĂCIUNI PENTRU IZBĂVIREA DE FARMECE ŞI VRĂJI

Creştinul stand în genunchi în faţă icoanelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Maicii Domnului, şi a Sfântului Vasile cel Mare se închină de 3 ori şi zice:

”Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Sfântului Vasile cel Mare şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Apoi: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfânta, slavă Ţie,

Şi apoi iarăşi: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti; vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăteste pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecilor Amin.”

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, curăteste păcatele noastre, Doamne curăteste păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău. Doamne miluieşte( de 3 ori )

Slavă… Şi acum ….

Tatăl nostru ….

Apoi: Pe ţine te ştiu folositoare şi păzitoare prea tare a vieţii mele, Fecioara de Dumnezeu Născătoare, care risipeşti tulburarea năpastelor noastre şi farmecelor asupririle diavolilor, aşadar ţie mă rog întotdeauna, izbăveşte-mă din apăsarea ne cazurilor mele (de 3 ori )

Crezul

”Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atottiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfânta, sobornicească şi apostolească Biserica.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.
Şi viaţă veacului ce va să vie.
Amin!”

***
Ce sunt descântătorii?

Sunt vrăjitori care Îl jignesc pe Dumnezeu, leapădă harul dumnezeiesc şi astfel le face hatârul diavolilor.
-Părinte, ce sunt descântătorii?

-Sunt vrăjitori. Folosesc psalmii lui David, nume de sfinţi, etc. şi le amestecă în chemările diavolilor.

Adică în timp ce noi, citind Psaltirea, chemăm ajutorul lui Dumnezeu şi primim harul dumnezeiesc, aceia, prin felul în care o folosesc, Îl jignesc pe Dumnezeu, leapădă harul dumnezeiesc şi astfel le face hatârul diavolilor.

Îmi spuneau unii despre un copil că a mers la un vrăjitor să-şi rezolve ceva.

Acela i-a citit ceva din Psaltire şi copilul şi-a dobândit ceea ce dorise. Dar după aceea, la puţin timp a început sărmanul să se stingă, să se topească.

Ce făcuse vrăjitorul? A luat nişte seminţe uscate în mâini şi a început să-i citească psalmul 50.

Iar când a ajuns la stihul „jertfa lui Dumnezeu”, a aruncat seminţele aducând jertfă diavolilor, ca aceia să-i facă hatârul. Astfel L-a ocărât pe Dumnezeu cu Psaltirea.
Cuviosul Paisie Aghioritul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.